Szkolenie rady pedagogicznej na temat: „Niezintegrowane odruchy a specyficzne trudności szkolne, zaburzenia zachowania i opóźniony rozwój motoryczny w świetle terapii INPP Sally-Goddard Blythe”

Podczas szkolenia w formie wykładu wspartego prezentacją multimedialną uzyskacie Państwo informacje na temat wpływu niezintegrowanych odruchów przedsionkowych, taktylnych i posturalnych na rozwój dziecka, jego możliwości edukacyjne oraz zachowanie. Łatwiej będzie Państwu zrozumieć zachowanie waszych podopiecznych oraz rozpoznać przyczyny braku postępów w nauce, wolniejszego tempa przyswajania wiedzy oraz trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi. Dowiecie się Państwo, dlaczego uczniowie „gubią wersy” podczas czytania, popełniają błędy ortograficzne i nie rozumieją czytanych treści.

 

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji jest efektywne i pozwala dziecku prawidłowo rozwijać się i uczyć.

 

Czas szkolenia  – dwie godziny

Koszt szkolenia  – 500zł