Neurorozwojowe podłoże trudności szkolnych i zaburzeń zachowania w świetle metody integracji odruchów INPP Sally-Goddard Blythe”

Program szkolenia 

1. Rola móżdżku i układu przedsionkowego w procesie uczenia.

2.Funkcjonowanie zmysłów a prawidłowa percepcja

3.Dezintegracja odruchowa – przyczyny i symptomy

4.Wpływ odruchów na zachowanie, sukces i porażkę w szkole

5. Jak stworzyć bardziej sprzyjające warunki uczenia dla dzieci z dezintegracją odruchową

Dr Sally Goddard jest autorką programu pracy z odruchami pierwotnymi i posturalnymi oraz ich wpływem na późniejszy rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka. Uczenie się oparte na tej koncepcji jest efektywne i pozwala dziecku prawidłowo rozwijać się i uczyć.

Czas szkolenia  – dwie godziny

Koszt szkolenia  – 500zł