Program integracji odruchów opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester (Wielka Brytania). Od lat 70-tych stosowany z sukcesami w przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwecji i USA. Od kilku lat wdrażany również w Polsce w formie indywidualnej terapii prowadzonej przez certyfikowanych terapeutów oraz szkoleń dla nauczycieli z „Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół”. Skuteczność zarówno programu indywidualnego jak i szkolnego została potwierdzona badaniami naukowymi.

Znacząca część uczniów wykazuje niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej oraz równowagi. Ta niedojrzałość często jest uwarunkowana niezintegrowaniem odruchów pierwotnych (u prawidłowo rozwijających się dzieci powinny one zostać zintegrowane do końca 1 roku życia). Niedojrzałość neuromotoryczna jest przeszkodą w osiąganiu sukcesów szkolnych, ponieważ gotowość dziecka do nauki nie obejmuje tylko odpowiedniego poziomu rozwoju funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. W szkole od dziecka wymaga się również spokojnego siedzenia w ławce, dawania sobie rady na zatłoczonych korytarzach, skupiania uwagi na zadaniach bez względu na inne docierające do niego bodźce, wykonywania precyzyjnych ruchów ręki przy pisaniu, płynnych ruchów oczu przy czytaniu czy przepisywaniu z tablicy. Jak więc widać umiejętności ruchowe to podstawa uczenia szkolnego. Tymczasem okazuje się, że około 20% uczniów o prawidłowym lub wręcz wysokim poziomie rozwoju poznawczego nie radzi sobie z wymaganiami szkoły.

Terapia metodą integracji odruchów wg programu INPP dr Sally Goddard skierowana jest do dzieci z problemami szkolnymi i emocjonalnymi. Terapii mogą zostać także poddane osoby dorosłe. Według definicji INPP niedojrzałość neuromotoryczna jest przedłużającym się, powyżej 6-12 miesiąca życia, nagromadzeniem odruchów pierwotnych i/lub brakiem, bądź występowaniem niedojrzałych odruchów posturalnych.

Według Sally Goddard obecność lub brak odruchów w podstawowych etapach rozwoju dziecka stanowi o dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Prawidłowy rozwój uwarunkowany jest przez odruchy pierwotne, które powinny się pojawić w życiu płodowym, spełnić swoje zadanie, a następnie ulec wygaszeniu lub przekształceniu w odruchy posturalne. Wszystkie odruchy mają swoją kolejność i chronologię. Dziecko, wspomagane przez odruchy, powinno przejść wszystkie etapy rozwoju. Jeśli ta prawidłowość zostanie zaburzona, wczesne odruchy zostaną zablokowane, a pojawienie się kolejnych utrudnione, co będzie miało istotny wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka i jego późniejsze funkcjonowanie w szkole i w życiu dorosłym.

U wielu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, zaburzeniami zachowania lub opóźnionym rozwojem motorycznym stwierdzono niedojrzałość neuromotoryczną, związaną z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych. Dlatego terapia INPP może być skuteczna w walce z takimi problemami jak:

 • dysleksja
 • dysortografia
 • dysgrafia
 • dyspraksja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadpobudliwość w tym ADHD
 • zaburzenia koordynacji
 • trudności w czytaniu i pisaniu
 • obniżona sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej
 • opóźniony rozwój mowy
 • zespół Aspergera i autyzm

Program terapii INPP, niweluje przyczyny występujących u dziecka zaburzeń, opiera się na naturalnych wzorcach ruchowych, które dziecko wykonuje w pierwszym roku życia. Dzieci mogą usprawnić zaburzone funkcje wykonując codziennie, ustalony przez terapeutę, prosty zestaw ćwiczeń trwający od 3 do 10 min. Po około 4-6 tygodniach ćwiczeń, na badaniu kontrolnym, terapeuta decyduje o przejściu do dalszego etapu programu. Zazwyczaj terapia trwa od 12 do 18 miesięcy.

Terapia integracji odruchów posiada wiele zalet: nie wymaga specjalistycznego sprzętu, częstych wizyt u specjalisty, a co jest z tym związane, nie jest kosztowna, usuwa przyczyny występujących zaburzeń, a nie tylko objawy.

Program został opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Ma na celu usprawnianie umiejętności niezbędnych do efektywnego uczenia się.

Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP (lista opublikowanych badań na www.inpp.org.uk).