Pomorski Instytut Neurorozwoju


Klucz do umysłu dziecka

Niesie pomoc dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami szkolnymi:

-dysleksją, dysortografią, dysgrafią

-zaburzoną percepcją wzrokową i słuchową

-dyspraksją

-zaburzoną koncentracją uwagi

-nadruchliwością w tym ADHD

-trudnościami w nauce czytania i pisania

-dysfunkcjami ruchowymi i zaburzoną koordynacją

-obniżoną motywacją do nauki

-zespołem Aspergera

-z autyzmem

oraz osobom dorosłym z problemami z koncentracją uwagi, zaburzeniami równowagi i koordynacji.

To w jakim kierunku potoczy się droga edukacyjna dziecka, jaka będzie jego przyszłość, zależy w dużej mierze od jego zainteresowań i uzdolnień. Nie wszystkie jednak dzieci uczą się tak samo chętnie, nie lubią czytać, popełniają błędy, mają brzydkie pismo, nie lubią rysować, unikają lekcji wf., nie potrafią usiedzieć w miejscu.

W ocenie nauczycieli i rodziców dzieci te uważane są za mniej zdolne lub leniwe. Może być jednak tak, że przyczyna tkwi w niezintegrowanych odruchach (patrz niedojrzałość neuromotoryczna). Nieprawidłowe odruchy przeszkadzają dzieciom w nauce, wpływają na ich możliwości edukacyjne, rozwój poznawczy, ruchowy i emocjonalny. Mimo posiadanego przez dziecko wysokiego potencjału intelektualnego oraz włożonego przez nie wysiłku wyniki osiągane w szkole są przeciętne lub poniżej przeciętnej.

Metody terapeutyczne stosowane w Pomorskim Instytucie Neurorozwoju w bezpieczny sposób wspomagają dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego, integrują odruchy oraz budują właściwe połączenia między ośrodkami w korze mózgowej i kanałami sensorycznymi. Terapie neurorozwojowe dają mózgowi drugą szansę, aby nauczył się schematów  umożliwiających dziecku efektywną naukę, kontrolę nad ciałem oraz radzenie sobie z emocjami.

Wypełnij wstępny kwestionariusz, aby sprawdzić czy Twoje dziecko potrzebuje pomocy.

OBSERWOWANY PROBLEM TAK NIE
Czy w najbliższej rodzinie występowały trudności z uczeniem?
Czy w czasie ciąży wystąpiły jakieś komplikacje?
Czy poród miał nietypowy przebieg bądź był przedłużony z jakichkolwiek przyczyn?
Czy dziecko urodziło się przedwcześnie bądź po terminie (wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem, bądź później niż 10 dni po terminie)?
Czy waga dziecka wynosiła mniej, iż 2,27 kg?
Czy dziecko miało problemy z przyjmowaniem pokarmu w pierwszych tygodniach życia?
Czy dziecko było niezwykle wymagające w pierwszych 6 miesiącach życia?
Czy dziecko opuściło etap pełzania lub raczkowania?
Czy dziecko nauczyło się późno chodzić (w wieku 16 miesięcy, bądź później)?
Czy dziecko nauczyło się późno mówić (zaczęło wymawiać frazy 2-3 wyrazowe w wieku 18 miesięcy, bądź później)?
Czy dziecko miało trudności z nauką ubierania, np.: z zapinaniem guzików czy zawiązywanie sznurowadeł w wieku 6-7 lat?
Czy dziecko cierpi na alergię?
Czy u dziecka wystąpiły niepożądane reakcje na szczepionki?
Czy dziecko ssało palec powyżej 5 roku życia?
Czy dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną?
Czy dziecku sprawiało trudność odczytywanie godziny z zegara ze wskazówkami?
Czy dziecko miało trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze?
Czy dziecko cierpiało na infekcje ucha, nosa, gardła na którymś z etapów rozwoju?
Czy w pierwszych 3 latach życia dziecko cierpiało na choroby z wysoką gorączką, majaczeniem lub drgawkami?

Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym The British Journal of Occupational Therapy w październiku 1998r wykazały, że 7 razy „tak” bądź więcej w powyższym kwestionariuszu stanowi wskazanie do dalszych badań.

7x tak – wskazanie do programu

6-4 x tak – być może dziecku potrzebny byłby udział w programie, wskazane wypełnienie dodatkowego kwestionariusza, należy przeprowadzić testy diagnostyczne.

2-3 x tak – dziecko nie kwalifikuje się do programu