Szkolenie z zakresu integracji odruchów przygotowane zostało dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów terapii korekcyjno-kompensacyjnej, nauczycieli wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli przedszkola, fizjoterapeutów.

Program integracji nieprawidłowych odruchów dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość w tym ADHD, trudności w czytaniu, w pisaniu, zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera) został opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Celem programu jest usprawnienie umiejętności niezbędnych do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna opierająca się na wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas pierwszego roku życia.

Program szkolenia dwudniowego

 • Objawy i symptomy odruchów pierwotnych.
 • Kryteria diagnostyczne.
 • Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne.
 • Funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 • Omówienie problemów związanych z percepcja słuchową.
 • Testy na równowagę i koordynację.
 • Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy na wodzenie wzrokiem oraz percepcje wzrokową.
 • Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół.

Termin szkolenia  28.10 – 29.10.2023r

 1. Sobota godz. 9:00 – 17:00
 2. Niedziela godz. 9:00 – 17:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają

 1. Zaświadczenie- sygnowane przez INPP Polska, uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole lub w przedszkolu
 2. Materiały szkoleniowe
 3. Przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, ciastka)

Koszt szkolenie 800 zł