Specyficzne trudności szkolne

 

Sukcesy w nauce uzależnione są w dużej mierze od umiejętności motorycznych. Prawidłowy rozwój ruchowy w pierwszych latach życia dziecka jest podstawą dla późniejszej edukacji. Na przykład czytanie wymaga płynnych ruchów oczu, aby móc wysłać uporządkowaną informację sekwencyjną do mózgu. Pisanie zależne jest od skoordynowanej czynności ruchowej oczu i ręki – koordynacja wzrokowo-ruchowa. Siedzenie bez ruchu i skupianie uwagi wymaga kontroli postawy, równowagi, orientacji położenia ciała w przestrzeni oraz udziału korowych ośrodków odpowiedzialnych za utrzymanie uwagi. Dokonywanie obliczeń matematycznych oparte jest na umiejętnościach przestrzennych i wymianie informacji między półkulami mózgu (patrz Integracja Bilateralna). Większość procesów poznawczych pod względem neurofizjologicznym zakorzeniona jest w układach odpowiedzialnych za kontrolę postawy, w których odruchy pełnią ważną funkcję (patrz niedojrzałość neuromotoryczna).

Objawy niedojrzałości neuromotorycznej

trudnosci

 

Są dzieci, których nie można sklasyfikować według powyższych jednostek i kryteriów diagnostycznych. Są to zazwyczaj dzieci obdarzone ponad przeciętną inteligencją, które potrafią kompensować swoje deficyty ruchowe i posturalne i w związku z tym osiągają pozytywne wyniki w nauce spełniając wymagania edukacyjne. Dzieci te radzą sobie w nauce, dlatego nie wzbudzają zainteresowania rodziców ani nauczycieli. Jednak rozwój tych dzieci hamowany jest przez nierozpoznane ruchowe i posturalne trudności. Można u nich zaobserwować problemy z koordynacją i słabą kontrolę postawy (wady postawy). Na co dzień wydają się one funkcjonować prawidłowo, ale w sytuacjach stresowych przeżywają problemy emocjonalne. Trudności edukacyjne u tych dzieci mogą wystąpić po raz pierwszy dopiero na etapie studiów. Dokładne zbadanie ich pod kątem dysfunkcji neurologicznych często ujawnia obecność niedojrzałości neuromotorycznej maskowanej przez świadomą kompensację. Kiedy zaś zdiagnozuje się przyczynę istniejących trudności, dzieci te zaczynają sobie radzić pod względem poznawczym i edukacyjnym na poziomie przewyższającym wcześniejsze oczekiwania.