DIAGNOZA/TERAPIA CZAS TRWANIA CENA
Diagnoza integracji odruchów INPP Około 3 godzin 350zł
Badanie kontrolne/ terapia INPP 60 min 80zł
Diagnoza integracji bilateralnej Około 2 godzin 250zł
Badanie kontrolne/ terapia 60 min 80zł
Masaż Shantala/ instruktaż 60 min 80zł
Terapia NeuroTaktylna 60 min 80zł