DIAGNOZA/TERAPIA CZAS TRWANIA CENA
Diagnoza integracji odruchów INPP Około 3 godziny 350zł
Badanie kontrolne/ terapia INPP 60 min 80zł
Diagnoza integracji bilateralnej Około 2 godziny 250zł
Badanie kontrolne integracji bilateralnej/terapia 60 min 80zł
Masaż Shantala/ instruktaż 60 min 80zł
Terapia NeuroTaktylna 60 min 80zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 2-3 godziny 240zł
Terapia Integracji Sensorycznej 45 min 80zł
Diagnoza logopedyczna 60 min 100zł
Diagnoza z wystawieniem opinii logopedycznej 60 min 150zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 120zł
Diagnoza neurologopedyczna z wystawieniem opinii logopedycznej 60 min 170zł
Terapia logopedyczna dzieci 45 min 80zł
Terapia logopedyczna dorośli 45 min 90zł
Terapia neurologopedyczna 45 min 90zł
Terapia wczesnej interwencji logopedycznej 45 min 90zł
Terapia ręki 45 min 70zł
Terapia pedagogiczna – zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 45 min 80zł
Konsultacja psychologiczna 60 min 80zł
Integracja odruchów ustno-twarzowych 45 min 80zł