DIAGNOZA/TERAPIA CZAS TRWANIA CENA
Diagnoza integracji odruchów INPP Około 3 godziny 350zł
Badanie kontrolne/ terapia INPP 60 min 100zł
Diagnoza integracji bilateralnej Około 2 godziny 250zł
Badanie kontrolne integracji bilateralnej/terapia 60 min 100zł
Diagnoza przetwarzania słuchowego Johansena ok. 1.5 godziny 250zł
Badanie kontrolne treningu słuchowego Johansena 45 min 120zł
Masaż Shantala/ instruktaż 60 min 100zł
Terapia NeuroTaktylna 60 min 90zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 2-3 godziny 240zł
Terapia Integracji Sensorycznej 45 min 90zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 130zł
Diagnoza neurologopedyczna z wystawieniem opinii logopedycznej 60 min 170zł
Terapia neurologopedyczna dzieci 45 min 90zł
Terapia neurologopedyczna dorośli 45 min 90zł
Terapia wczesnej interwencji logopedycznej 45 min 90zł
Terapia ręki 45 min 90zł
Terapia pedagogiczna – zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 45 min 90zł
Konsultacja psychologiczna 60 min 90zł
Integracja odruchów ustno-twarzowych 45 min 90zł