Terapia NeuroTaktylna poprzez techniki stymulacji skóry, mięśni, ścięgien i powięzi aktywuje rozwój funkcji receptorów skórnych, normalizując odbiór dotyku oraz receptorów mięśniowych i ścięgnistych wpływając na prawidłowy rozwój propriocepcji. Założeniem terapii jest usprawnienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, neurorozwoju, radzenie z efektem stresu i samoregulacji organizmu.

Terapia NeuroTaktylna działa dwutorowo. Po pierwsze  normalizuje pracę zmysłu dotyku i propriocepcji. Po drugie skierowana jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego oraz rozwój sieci połączeń między neuronami.

Stosowane w terapii techniki:

  • stymulują i normalizują percepcję dotyku
  • regulują napięcie mięśniowe
  • aktywizują mechanizmy integracji sensorycznej
  • rozwijają świadomość kinestetyczną
  • kształtują schemat i mapę ciała
  • aktywizują procesy samoświadomości
  • wyciszają w sytuacjach pobudzenie
  • wspomagają rozwój psychoruchowy, emocjonalny i społeczny