Szkolenie zostało przygotowane dla nauczycieli. pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, specjalistów terapii korekcyjno-kompensacyjnej, nauczycieli wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli, przedszkola.

Program bilateralnej integracji skierowany jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, dzieci , które mimo wysokiego potencjału intelektualnego nie odnoszą zadowalających efektów w nauce. Celem programu jest polepszenie współpracy prawej i lewej półkuli mózgu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci sekwencyjnej, napięcia mięśniowego, równowagi statycznej i dynamicznej, koordynacji motoryki dużej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, koordynacji słuchowo-ruchowej, sprawności motoryki małej, umiejętności sprawnego przekraczania linii środka.Metoda oparta jest na specjalnych, atrakcujnych programach ruchowych angażujących obie półkule mózgu.

Cel szkolenia:

  • Odpowiedź na pytanie czym jest bilateralna integracja.
  • Etiologia problemów
  • Zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji
  • Program ćwiczeń
  • Zajęcia praktyczne

Termin szkolenia:  20.05 – 21.05.2023r

Plan szkolenia:

 Czas szkolenia 21 godzin dydaktycznych

Dzień pierwszy:

9.00-11.00   Zagadnienia teoretyczne bilateralna integracja mózgu i móżdżku

11.00-12.45 Zagadnienia teoretyczne czym jest bilateralna integracja

13.00-17.00 Bateria testów diagnostycznych -teoria i ćwiczenia

Dzień drugi:

9.00-9.30 Pytania do pierwszego dnia

9.30-10.45 Teoria do programu ćwiczeń

11.00-14.00 Program ćwiczeń ruchowych

 14.00-17.00 Układanie programu zajęć

Uczestnicy szkolenia otrzymają

  • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole i przedszkolu
  • Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenie – 700 zł