Cel główny:

  • Odpowiedź na pytanie czym jest bilateralna integracja.
  • Etiologia problemów
  • Zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji
  • Program ćwiczeń
  • Zajęcia praktyczne

Plan szkolenia:

Przewidywany czas zajęć 16 godzin dydaktycznych

Dzień pierwszy:

9.00-11.00   Zagadnienia teoretyczne bilateralna integracja mózgu i móżdżku

11.00-12.45 Zagadnienia teoretyczne czym jest bilateralna integracja

13.00-16.00 Bateria testów diagnostycznych -teoria i ćwiczenia

Dzień drugi:

9.00-9.30 Pytania do pierwszego dnia

9.30-10.45 Teoria do programu ćwiczeń

11.00-13.00 Program ćwiczeń ruchowych

 

13.00-14.00 Układanie programu zajęć

Uczestnicy szkolenia otrzymają

  • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole i przedszkolu
  • Materiały szkoleniowe

Koszt szkolenia  –  350zł/na osobę