Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena dla dzieci, młodzieży, dorosłych

z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

 

 

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (IAS) jest to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena, duńskiego nauczyciela,

magistra psychologii i doktora nauk humanistycznych z dziedziny pedagogiki.

 

Terapia Johansen IAS polega na słuchaniu specjalnie nagranej na syntetyzatorze muzyki lub muzyki instrumentalnej dobranej indywidualnie dla potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają stymulująco,  regulując zaburzenia przetwarzania słuchowego.

 

Trening słuchowy Johansena poprzedza diagnoza składająca się ze szczegółowego wywiadu, badania lateralizacji, testu mowy utrudnionej (test dychotyczny) oraz badania audiometrii tonalnej. Po diagnozie uczestnik otrzymuje zindywidualizowaną płytę CD z nagranymi utworami muzycznymi oraz zalecenia dotyczące samodzielnej realizacji programu. Płyty słuchane są przez uczestnika w domu, poza gabinetem, najczęściej 6 dni w tygodniu po jednym utworze (ok. 10 minut). Płyty należy słuchać przez słuchawki pełne (np. Sennheiser HD 206, 201, 419, Philips SHP 2700), w których sygnał jest jednakowo przekazywany do obu uszu oraz nie posiadają wzmacniaczy dźwięków. Postępy w terapii kontrolowane są co 6-10 tygodni, w zależności od potrzeb. W trakcie badania kontrolnego sprawdzane są postępy uczestnika, a następnie otrzymuje on kolejną płytę. Cały program trwa od 10 – 18 miesięcy, u dzieci najczęściej od 10 – 12 miesięcy.

 

Kto może skorzystać treningu słuchowego Johansena:

 • dzieci i osoby dorosłe, które mają problemy z mową czynną i bierną
 • dzieci z problemami szkolnymi, np. dysleksją
 • dzieci i osoby dorosłe mające problemy z filtracją dźwięków
 • osoby z nadwrażliwością słuchową lub szumami usznymi
 • osoby z zaburzeniami koncentracji słuchowej

 

Jeżeli dziecko boryka się z poniższymi problemami, wskazane jest podjęcie treningu słuchowego:

 • problemy z koncentracją uwagi:
  • często nie kończy jednej rzeczy, a przechodzi do następnej,
  • łatwo się rozprasza,
  • prace domowe trwają dłużej niż to konieczne,
  • ma problem z usiedzeniem na miejscu, jest niespokojne, nadpobudliwe,
  • gubi rzeczy, które są mu potrzebne do aktywności w szkole lub w domu,
 • nadwrażliwość słuchowa na określone dźwięki lub tony:
  • zatyka uszy, krzywi się, ucieka od źródła dźwięku
  • nie może skupić się w klasie, łatwiej przychodzi mu praca 1 na 1,
 • problemy ze zrozumieniem poleceń ustnych, zwłaszcza złożonych:
  • rodzice mają wrażenie, że dziecko nie słucha jak do niego mówią,
  • popełnia błędy wynikające z braku zrozumienia polecenia,
  • występują trudności ze skupieniem się na głosie nauczyciela
 • problem z dłuższą pracą słuchową, męczliwość słuchowa:problem z różnicowaniem podobnie brzmiących dźwięków (podobne głoski p/b, k/g jak i mylenie podobnych wyrazów)
  • dziecko jest zmęczone w ciągu dnia, ociężałe, wyłącza się,
  • jest rozdrażnione, wrażliwe, drażliwe,
 • trudności z utrzymaniem uwagi słuchowej w gwarnych miejscach
 • problem z lokalizacją źródła dźwięku:problem z separacją dźwięków (ciężko skupić się na głosie nauczyciela, dekoncentracja przy wypowiedzi kilku osób na raz)
  • dziecko nie zawsze reaguje na swoje imię w sytuacji dużej grupy,
 • dłuższe przetwarzanie informacji słuchowej:problem z pamięcią krótkotrwałą (zapamiętanie wierszyków, pisanie dyktanda, liczenie w pamięci)
  • dziecko zastanawia się długo nad odpowiedzią,
  • mówi powoli, monotonnie,

 

Co daje Trening słuchowy Johansen IAS:

 • rozwija koncentrację i zdolność utrzymywania uwagi słuchowej, bez wysiłku i uczucia zmęczenia u uczestnika
 • niweluje nadwrażliwość słuchową
 • rozwija komunikację oraz ułatwia kontakty międzyludzkie
 • wspiera naukę i umiejętność czytania
 • rozwija rozumienie mowy
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi

 

W celu przeprowadzenia pełnej diagnozy i skorzystania z treningu słuchowego Johansena prosimy o kontakt z naszą certyfikowaną terapeutką, Natalią Musiał po numerem kontaktowym 501 343 030.